Általános szerződési feltételek

Kik vagyunk

Provence Birtok Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Provence Birtok Kft.
Székhelye: 1012. Budapest, Logodi utca 31. Fszt. 1.
Telephelyei: 7144 Decs-Szőlőhegy, hrsz. 2142, („Provence Birtok”)
Cégjegyzékszám: 01 09 392543
Adószám: 24226411-2-41
EU adószám: HU24226411

Általános szabályok

 • Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett szálláshelyek és szolgáltatások igénybevételét.
 • Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

Szerződő fél

 • A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
 • Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
 • Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 • A tevékenység egészségbiztonsági kockázataira tekintettel a Szolgáltató csak abban az esetben tudja biztosítani a szolgáltatásokat, ha vendég a nevét és lakcímét a szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

 • A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
 • A Szerződés a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
 • Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
 • A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
 • Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szállodát, a Szolgáltató 100%-ban jogosult a megrendelt szolgáltatás(ok) teljes ellenértékére.
 • A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
 • A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatások díjának megtérítését.

Lemondási feltételek

A szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás vagy rendezvények esetén – amennyiben egyedi Szerződésben rögzített feltételeket nem állapított meg – a lemondásra az alábbiak szerint van lehetőség:

Lemondási határidők egyéni foglalások esetén:

A lemondási díj az alábbi összegben és feltételek alatt kerül felszámításra:

Lemondási határidők foglalások esetén:

A foglalás véglegesítéséhez a teljes összeg 50%-ának előre utalásának teljesülni kell.
Átutalásnál, Az utalást a foglalást követő 48 órában tegye meg a foglalási adatlapon feltüntetett banki adatok segítségével.

Lemondási határidők egyéni foglalások esetén:


A foglalás nem lemondhatóegy alkalommal módosítható 12 hónapon belül, a módosítás időpontjában érvényes árak szerint.
A szálláshely lemondás esetén nem téríti vissza a befizetett összeget!

 

Csoportos foglalásnak minősül legalább 10 fő egyidejű foglalása.

Előzetes visszajelzés nélkül meg nem érkezett vendégek esetében a lefoglalt szolgáltatások 100%-a felszámításra kerül.

Korábbi távozás esetén a fennmaradó költség 100%-a felszámításra kerül.
A lefoglalt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés, kezelések, stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

Árak

 • Az aktuális szobaárak és egyéb szolgáltatások árlistái a www.provencebirtok.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
 • Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár tartalmazza-e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (ÁFA, IFA) vagy sem, illetve pontosan megjelöli az idegenforgalmi adó mértékét.
 • Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.provencebirtok.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.
 • A gyermek 5 éves koráig a szállás ingyenes.
 • A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása esetén, rendezvények foglalása esetén a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket, illetve felárat állapíthat meg.

Fizetés módja, garancia

 • Fizetés módja, garancia: A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
  • kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére (melyre az igénybevételt megelőzően tart igényt – átutalás).
   • 1 éjszakára történő foglalás esetén a teljes ár 100%-a, annál több éjszakára történő foglalás esetén a teljes ár 50%-a, foglalást követő 24 órában.
   • a maradék 50%-ra a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
 • A Szerződő fél számlája a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára Euróban a vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra.
  Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF
 • A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad előzetes banki átutalást és az alábbi hitelkártyákat, illetve bankkártyákat is: Visa, Mastercard, Union pay.
 • A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket is (pl, külön szerződés alapján: ajándékutalvány, voucher, stb). Foglalás esetén e tárgyban a Szerződő fél számára javasolt a kiválasztott készpénzkímélő fizetési eszközzel való fizetés lehetőségének tisztázása.
 • Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.
 • Banki utaláshoz szükséges adatok:
  • Bank: OTP Bank 
  • Számlaszám: 11746005-20142351-00000000,
  • IBAN: HU16117460052014235100000000,
  • BIC: OTPVHUHB

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján helyi idő szerint 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon helyi idő szerint délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni, kivéve, ha előzetes megbeszélés szerint a Szolgáltató a korábbi érkezést (Early check in) a Szerződő félnek lehetővé tette. A későbbi elutazás (Late check out) szálláshelyünkön nem lehetséges.

Háziállatok

 • A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat előzetes egyeztetést követően bevihető, a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható. A közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helységek (étterem, wellness, stb.) azonban a háziállattal nem látogathatók. A háziállat felár díját a mindenkori árlista tartalmazza.
 • A Vendég teljeskörűen felelős a háziállat által okozott károkért, illetve köteles az esetleges háziállat által okozott károk teljes megtérítésére. Az extra takarítás díját a helyszínen vagy utólag köteles megfizetni, mely díj mértékét szintén a mindenkori árlista tartalmazza.
 • Vakvezető, egyéb terápiás kutyák előzetes egyeztetést követően, felár nélkül megengedettek. 

Dugódíj

A Provence Birtok területére behozott szeszesitalok után dugódíjat számolunk fel, melynek mértéke 10.000,- Ft / fő!

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

 • A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
 • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
 • a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
 • a Vendég fertőző betegségben szenved;
 • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
 • Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

A vendég betegsége, halála

 • Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
 • A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A Szerződő fél jogai

 • A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
 • A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
 • A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

A Szerződő fél kötelezettségei

 • A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
 • A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában, a gyermek által okozott károkért teljes felelősség a szülőt terheli.
 • A szálloda wellness részlegének szaunái 10 éven aluli gyermekek számára egészségügyi okokból nem látogathatók, a gyermekek felügyelete ebben a vonatkozásban a szülők felelőssége.
 • A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.

A Szerződő fél kártérítési felelőssége

 • A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

A Szolgáltató jogai

 • Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

A Szolgáltató kötelezettsége

 • A Szolgáltató köteles:
  • a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni
  • a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

 • A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
 • A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
 • A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • A szálloda wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, az ebből eredő balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal.
 • A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
 • A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.
 • Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
 • A kártérítésmaximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb. 
 • A Szolgáltató garázsában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.
 • A szálloda egyéb területein (így különösen a közös terekben) hagyott értéktárgyakért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Titoktartás

 • A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

Vis major

 • Olyan ok, vagy körülmény esetén (például: veszélyhelyzet, háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése, vírushelyzet), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

 • A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.
 • Szerzői jog
  A weboldalak, szöveges tartalmuk, diagramok, képek és logók, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely elem egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása nem engedélyezett a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül. Ennek részleteit Szolgáltató jogi nyilatkozata tartalmazza.
 • Adatbiztonság
  Szolgáltató a weboldal használata kapcsán az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

Adattovábbítási nyilatkozat

 • Online Bankkártyás fizetés esetén:
  Tudomásul veszem, hogy a Provence Birtok Kft. székhelye: 1012 Budapest Logodi utca 31. fszt. 1. adatkezelő által a https://provencebirtok.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím
  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Adatvédelmi irányelvek

 

Jelen Általános Szerződési Feltétel 2021. február 01. napjától érvényes.

Korlátlan wellness félpanzióval 2 nap 1 nap ajándék!

Kedvezményes hétvége!

Foglald le a nyári szezonunk utolsó szabad hétvégéjét!
2nap 1 nap AJÁNDÉK 🎁🎁 199.980 Ft 2 Főnek! Korlátlan wellness félpanzióval!
További információért hívj minket!

💥💥💥 2024-07-18 / 2024-07-21💥💥💥

Ajánlatunk csak telefonos foglalás esetén érvényes!

36 70 288 2040
 
Megnézem!